top of page
Oliekan Budgetadvies | MCO Finance

Wie moet de budgetcoach betalen?

Wat betreft de betaling van een budgetcoach; dat kan op een aantal manieren:

  • Zelf betalen - als je zelf de budgetcoach kunt betalen, dan is dat het prettigste. Omdat een budgetcoach kijkt naar de besparingen die mogelijk zijn, heb je het geld van een budgetcoaching traject meestal heel snel terugverdiend.

  • De werkgever betaalt - Mensen met financiële problemen zijn minder productief. Dat merkt een werkgever ook. Bovendien weet een werkgever soms al dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld als loonbeslag is gelegd op je salaris. Maak je problemen bespreekbaar en vraag je werkgever naar de mogelijkheden. Soms is een werkgever bereid (een deel van) het gereserveerde opleidingsbudget te gebruiken voor een budgetcoach. En in feite kun je het traject ook zien als een soort opleiding. Je leert nl. je eigen administratie bij te houden en goed met geld om te gaan. 

  • Via PGB - ontvang je een persoonsgebonden budget? Dan zijn er vele mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op www.pgb.nl

  • Via de zorgverzekering - helaas zijn er nog veel zorgverzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden, omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coaching traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar.

  • Via het UWV - afhankelijk van het soort uitkering en de gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV je een budget toe kunnen kennen waarmee het coaching traject geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV.

  • Via een schuldeiser - in sommige gevallen is een schuldeiser bereid om een budgetcoach te vergoeden. Dit komt omdat steeds meer schuldeisers de voordelen van een budgetcoach ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder zien. Daar waar het bij de deurwaarder gaat om het snel innen van het geld, gaat het bij budgetcoaching om een traject dat bedoeld is om voor de lange termijn een oplossing te bedenken. Echt de oorzaak aanpakken dus. 

Wie moet de budgetcoach betalen?: Diensten
bottom of page